Hizmetlerimiz

Uygunluk Denetimi
Tam Denetim
Danışmanlık
  • Tehlikeli maddelerinizin karayolu üzerinden taşınması, yüklenmesi, doldurulması, gönderilmesi, alınması, boşaltılması, paketlenmesi gibi işlemlerinizde tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin uluslararası ADR sözleşmesi ve mevzuatımız sorumluluk ve yükümlülükleri kapsamındaki tüm çalışmalar, ayrıca işletmeniz için Tehlikeli Madde Rehberi’nin hazırlanması
  • Tehlikeli maddelerin demiryolu üzerinden taşınması v.b. işlemlerinizde RID’a uygun çalışmalar,

 

  • Deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesine ve gemiye yükleme, yük taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifini hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma ya da kıyı tesisinize tahmil/tahliye işlemleriyle alakalı tüm uygunluk işlemlerinizde destek olma ve aşağıda belirtilen konularda hizmet vermekteyiz;
IMDG Code
IGC Code
IBC Code
BLU Code
IMSBC Code
GRAIN Code
ITC Code

Firmanızda tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmanıza karşın özel izne tabi yükler, proje yükler ve bunlarla ilgili kıyı tesisinizde yapılacak olan tahmil/tahliye işlemleri, gerekli tüm raporların oluşturulması konusundaki sorumluluk ve yükümlülüklerinizin mevzuata uygunluğu hakkında sorularınız olması durumunda dilediğiniz zaman firmamızdan destek talep edebilirsiniz.