Cezalar

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’nın ülkemizde yürürlüğe girmesi ile birlikte TMGD bulundurma zorunluluğunda olan firmalara NCH Danışmanlık (TMGDK) ailesi olarak mevcut altyapımız, uzman kadromuz ve bilgi birikimiz ile

Türkiye genelinde Karayolu taşımacılığı (ADR), Denizyolu Taşımacılığı (İMDG), Demiryolu Taşımacılığı (RID) ve Havayolu Taşımacılığı (IATA) kapsamında danışmanlık ve tedarik hizmetleri sunmaktayız.

Cezalara Maruz Kalmamak İçin,
Danışmalık Hizmeti Alabilirsiniz
+90 (262) 744 2829

İlgili Kanun: Madde28-1
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-1 | Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 689 TL
Kime Ceza Verilir: Taşımacı
Not: Söz konusu ihlal giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park ettirilir ve taşımanın devamına izin verilmez.

İlgili Kanun: Madde28-3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-3 | SRC5/ADR Sertifikası alma zorunluluğu | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 248 TL
Kime Ceza Verilir: Sürücü

İlgili Kanun: Madde28-4(b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(b) | Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası (Göndericiye) | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.380 TL
Kime Ceza Verilir: Gönderici

İlgili Kanun: Madde28-4(b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(b) | Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası (Sürücüye) | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 173 TL
Kime Ceza Verilir: Sürücü

İlgili Kanun: Madde28-4(ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(ç) | Araçta taşıma evrakı bulundurmama cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 689 TL
Kime Ceza Verilir: Gönderici

İlgili Kanun: Madde28-4(d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(d) | Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası (Taşımacıya) | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 435 TL
Kime Ceza Verilir: Taşımacı

İlgili Kanun: Madde28-4(e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(e) | Araçta ADR Uygunluk Belgesi bulundurmama cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.380 TL
Kime Ceza Verilir: Taşımacı

İlgili Kanun: Madde28-4(g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(g) | Araçta Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi bulundurmama cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 689 TL
Kime Ceza Verilir: Taşımacı

İlgili Kanun: Madde28-5
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-5 | İdari para cezalarının her yıl artırım oranı | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranı arttırılarak uygulanır.

İlgili Kanun: Madde30-1(b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-1(b) | Paketleyenin yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 defa uyarı
Kime Ceza Verilir: Paketleyen

İlgili Kanun: Madde30-1(ç)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-1(ç) | Dolduranın yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 defa uyarı
Kime Ceza Verilir: Dolduran

İlgili Kanun: Madde30-1(e)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-1(e) | Sürücünün ve diğer görevlilerin uyması gereken kurallar | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 2 defa uyarı
Kime Ceza Verilir: Sürücü

İlgili Kanun: Madde30-1(g)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-1(g) | Boşaltanın yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 defa uyarı
Kime Ceza Verilir: Boşaltan

İlgili Kanun: Madde30-2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-2 | Uyarmaların paraya çevrilme şartları | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarmaya 79 TL olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde uyarmalar kaldırılır.
Not: Bu 90 günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz.

İlgili Kanun: Madde30-4
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-4 | Kaldırılmayan ve 50’ye ulaşan uyarmalara verilecek ceza | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği

İlgili Kanun: Madde31-3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde31-3 | Uyarma kaldırma süresi ve ücreti | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: En geç 20 gün içinde Bakanlıkça 30 gün süreyle geri alınır.
Not: Bu durumdaki sürücülerin ADR Sürücü Eğitim Sertifikasını verilen sürede Bakanlığa teslim etmemeleri halinde, söz konusu belgeleri iptal edilir ve bir yıl geçmedikçe yenisi düzenlenmez.

İlgili Kanun: Madde28-2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-2 | SRC5/ADR Sertifikalı sürücü istihdam etme zorunluluğu | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 689 TL
Kime Ceza Verilir: Taşımacı

İlgili Kanun: Madde28-4(a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(a) | Sertifikalı ambalaj kullanmama cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.380 TL
Kime Ceza Verilir: Gönderici

İlgili Kanun: Madde28-4(b)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(b) | Etiket, işaret ve turuncu plakaları kullanmama cezası (Taşıyıcıya) | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 689 TL
Kime Ceza Verilir: Taşımacı

İlgili Kanun: Madde28-4(c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(c) | Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 1.380 TL
Kime Ceza Verilir: Gerçek veya Tüzel Kişi

İlgili Kanun: Madde28-4(d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(d) | Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası (Gönderene) | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 435 TL
Kime Ceza Verilir: Gönderici

İlgili Kanun: Madde28-4(d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(d) | Araçta yazılı talimat bulundurmama cezası (Sürücüye) | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 68 TL
Kime Ceza Verilir: Sürücü

İlgili Kanun: Madde28-4(f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(f) | Araçta taşıma izin belgesinin fotokopisini bulundurmama cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 68 TL
Kime Ceza Verilir: Sürücü

İlgili Kanun: Madde28-4(ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde28-4(ğ) | Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeme cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3.564 TL
Kime Ceza Verilir: Firma

İlgili Kanun: Madde30-1(a)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-1(a) | Gönderenin yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 defa uyarı
Kime Ceza Verilir: Gönderici

İlgili Kanun: Madde30-1(c)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-1(c) | Yükleyenin yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 defa uyarı
Kime Ceza Verilir: Yükleyen

İlgili Kanun: Madde30-1(d)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-1(d) | Taşımacının yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 defa uyarı
Kime Ceza Verilir: Taşımacı

İlgili Kanun: Madde30-1(f)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-1(f) | Alıcının yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 defa uyarı
Kime Ceza Verilir: Alıcı

İlgili Kanun: Madde30-1(ğ)
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-1(ğ) | Tank-Konteynır/Taşınabilir tank işletmecisinin yükümlülükleri | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: 3 defa uyarı
Kime Ceza Verilir: Firma

İlgili Kanun: Madde30-3
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde30-1(ğ) | Uyarmaların paraya çevrilmesinde her yıl için artırım oranı | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır.

İlgili Kanun: Madde31-2
İlgili Mevzuat: Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Ceza Fiili Adı: Madde31-2 | Faaliyet durdurmanın kesinleşmesinden sonra ödeme yapma cezası | Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği
Cezası: Her uyarma için iki karı ücret alınarak uyarmalar kaldırılır ve faaliyet durdurma işlemi uygulanmaz.