01NCH Danışmanlık

Uluslararası sözleşmeler kapsamında tüm taşımacılık modları için, taşımacılık faaliyetleri çerçevesinde tarafların yükümlülük ve sorumluluklarını tam zamanında ve eksiksiz yerine getirmelerini sağlamak başlıca amacımızdır.

02Hizmetlerimiz

Firmanızda tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmanıza karşın özel izne tabi yükler, proje yükler ve bunlarla ilgili kıyı tesisinizde yapılacak olan tahmil/tahliye işlemleri, gerekli tüm raporların oluşturulması konusundaki…

03TMGDK Mevzuat

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrası “Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerde…

04Profesyonel, Tecrübe

TMGD sektöründe çalışan ekibin profesyonel olması gereklidir. Danışmanlık yapabilmek için kişinin o alanda uzman olması gerekir. Ekibimizde çalışan danışmanlarımız farklı alanlarda hem teknik hem teorik açıdan uzmanlaşmış kişilerdir.

Türkiye Genelinde Hizmet Verdiğimiz Şubelerimiz